Kontakty

EMAT elektro, s.r.o.    I    tel: +421 949 150 324    I    e-mail: emat@emat.sk
Pri Jelšine 3636/1
949 01 Nita     
google maps
IČO: 537 50 705    I    DIČ: 2121667438    I    IČ-DPH: SK2121667438


Otváracia doba pondelok až piatok : 7:00 do 15:30 hod.

Tatrabanka Nitra    I    IBAN: SK0911000000002941157324    I    BIC: TATRSKBX

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 56709/N.
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1